readme.txt
Ці три папки представляють мої спроби застосування мережного аналізу до корпусу робіт Ісаака Крюйкшенка протягом вересня і грудня 2012 року (проєкт фінансувався Центром дослідження британського мистецтва імені Пола Меллона).

Кожна папка представляє набори даних для видавців офортів та/або гравюр, витравлених або вирізаних Ісааком Крюйкшенком.

У кожній папці міститься список зображень (...image_list.csv), один або декілька проєктів Gephi (пакет програмного забезпечення для мережевого аналізу та візуалізації з відкритим кодом) (..._Gephi.gephi), а також «edges» (назва_network_edges.csv) та «nodes» (назва_network_nodes.csv), які використовуються як дані у проєктах Gephi. Для теки «Samuel_Fores» також створені файли .gephi та .csv для чотирьох окремих періодів часу та різноманітні файли зображень.

Кожен ...image_list.csv містить наступні поля:
A Торговець естампами	Залишено порожнім
B Адреса			Залишено порожнім
C Рік				Рік публікації естампа
D Дата				Дата публікації естампа (якщо відомий лише рік, то зазначається лише рік)
E Назва естампа		Якщо використовуються квадратні дужки, назва естампа є унікальною
F S1				Конкретне місце, зображене на естампі
G S2				Конкретне місце, зображене на естампі
H S3				Конкретне місце, зображене на естампі
I G1				Загальне місце, зображене на естампі
J G2				Загальне місце, зображене на естампі
K G3				Загальне місце, зображене на естампі
L В приміщенні чи на вулиці	Сцена, зображена на естампі, відбувається всередині приміщення (In), зовні (Out), в обох місцях (Both) або інше (порожнє)
M Посилання			Номер посилання (найбільш поширений варіант – BM, що означає належність естампа до Каталогу сатир Британського музею)
N URL				URL-адреса
O Копії				Якщо існують передруки естампів в онлайн-репозиторіях зображень.

Примітка: дані в стовпцях F-L та O не походять з існуючих баз даних і пропонуються автором.

Дані беруться з матеріалів, що стосуються робіт, створених Ісааком Крюйкшенком, з «The British Museum Prints and Drawings Catalogue» з видання «Isaac Cruikshank and the Politics of Parody: Watercolors in the Huntington Collection» під ред. Едварда Дж. Нігрена (University of California Press, 2005), а також з Бібліотеки Конгресу. Я не стверджую, що ці ресурси є повними або всебічними.

Якщо Ви маєте будь-які запитання, будь ласка, напишіть мені на електронну адресу james.baker@bl.uk. Усі відповіді буде збережено для майбутніх дослідників.

На цей проєкт, а також файли та папки, перераховані вище, якщо не зазначено інше, поширюється ліцензія Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.

Джеймс Бейкер
james.baker@bl.uk

Last updated